Αντιδήμαρχος

Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών
Βασίλης Τρωγάδης

Γραφείο Αντ/ρχου
τηλ: 2741360504
φαξ:2741052303

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Προϊστ. Δ/νσης :Γιώτα Κακλίδου
τηλ: 2741050255-256
email: [email protected]
φαξ: 2741050257

1α. Τμήμα Αιρετών Οργάνων

Προϊστ. Τμήματος
Βασιλική Αυγερινού
τηλ. 2742360327
email:[email protected]
φαξ:2742034000
Θεοδώρου Ανδρέας
τηλ.2742360302
email: [email protected]

Στρίγκα Χριστίνα, τηλ.2742360311
email: [email protected]

1β. Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Αλλοδαπών

Γραφείο Δημοτολογίου
Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Βόχας
Αγγελική Πανοπούλου, τηλ. 2741360516
email: [email protected]
φαξ: 2741053536

Γραφείο Δημοτολογίου Δημοτικής
Ενότητας Βέλου

Ιωάννα Tσιάλιου
τηλ. 2742360323
email: [email protected]
Γραφείο Δημοτολογίου-Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Βέλου

Παναγιώτα Βυτινιώτη
τηλ. 2742360322
email: [email protected]
φαξ: 2742030100, 2742034000

Έκδοση Αδειών Πολιτικών Γάμων
Βασίλης Κατσιμαλής
τηλ.:2741050255, φαξ: 2741050257

1γ. Τμήμα Γενικής Διοίκησης

Γραφείο Πρωτοκόλλου
Παναγιώτης Βαλασσόπουλος
τηλ.: 2741360518
φαξ 2741053536

Γραφείο Προσωπικού
Ευαγγελία Κοπανά
τηλ: 2741050255-256
φαξ: 274105025
1δ. ΚΕΠ ΒΟΧΑΣ
Μαρία Αθανασίου
τηλ: 2741050255-256 ,φαξ: 2741050257
email: [email protected]

1ε. ΚΕΠ ΒΕΛΟΥ
Παναγιώτα Ρέβη, Ελευθερία Θανασενάρη
Γεωργία Γκορίτσα
τηλ: 2742030128, φαξ: 2742032227
email: [email protected]

Αποκεντρωμένες Διοικητικές Υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Βόχας

Πρωτόκολλο-Γραμματεία
Έκδοση Αδειών Λαϊκών Αγορών


Θεοδώρα Μαζουροπούλου
Τηλ. 2742360314 ,φαξ: 2742034000

Δημοτολόγιο-Ληξιαρχείο
τηλ: 2742360322,-323
φαξ: 2742034000, 2742030100
Αντιδήμαρχος
Βασίλης Τρωγάδης
Γραφείο Αντ/ρχου
τηλ: 2741360504,φαξ:2741052303

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Προϊστ. Δ/νσης : Αθανασία Τσεκούρα
τηλ: 2741360535, φαξ: 2741500301
email: [email protected]

2.α. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
Προϊστ. Τμήματος:
Παναγιώτης Μαυραγάνης
τηλ. 2741360512, φαξ:2741500301
email:[email protected]
Γραφείο Προϋπ/σμου: Χρήστος Χριστοδούλου, τηλ. 2741360519,
email: [email protected]
Γραφείο Προμηθειών:
Παναγιώτης Μαυραγάνης
τηλ. 2741360512
email:[email protected]
Αλέκα Μπάρτζη, τηλ. 2741360513,
email:[email protected]

Γραφείο Λογιστηρίου:
Κυριακούλα Καραγιώργου
τηλ.: 2741360528
email:[email protected]

Μαργαρίτα Μπατζάβαλη, τηλ.: 2741360525, email:[email protected]

Γραφείο Μισθοδοσίας:
Καλλιόπη Μαντζίκα, τηλ.: 2741360532, email: [email protected]

2β.Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας

Προϊστ/νος Τμήματος:
Ελένη Δασκαλοπούλου
τηλ. 2741360531, φαξ: 274150301
email: [email protected]
Γραφείο Εσόδων Δημοτικής Ενότητας Βόχας:
Τέλη Ύδρευσης:
Γεωργία Χαρίτου
τηλ.: 2741360534
email: [email protected]

Τέλη Ακαθαρίστων:
Βασιλική Δαρειώτη
τηλ.: 2741360505
email: [email protected]

ΤΑΠ:
Αναστασία Γιαννάκενα
τηλ.: 2741360524
email: [email protected]

Γραφείο Εσόδων Δημοτικής Ενότητας Βέλου:

Mαρίνα Λακιώτη
τηλ. 2742360319
email:[email protected]
Κατερίνα Δρούλια
τηλ.2742360317
email:[email protected]

2.γ. Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

Ταμείο:
Σωτήριος Μπούλιας
τηλ.: 2741360515
email: [email protected]

Είσπραξη Τελών Δημοτικής Ενότητας Βόχας:
Βαρβάρα Αμπατζή
τηλ.2741360524
φαξ:2741500301
email:[email protected]

Είσπραξη Τελών Δημοτικής Ενότητας Βέλου:
Παναγιώτα Τσοτσώνη
τηλ.2742360318, φαξ: 2742034000
email:[email protected]
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Χαράλαμπος Τανισχίδης

Υπεύθυνη Γραφείου:
Νικολέτα Μελίκογλου
τηλ.: 2741055274
φαξ: 2741053800-2741500801
email: [email protected]

3. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας

Προϊστ. Δ/νσης

Δημήτριος Πολίτης
τηλ: 2741055274
φαξ: 2741053880, 2741500801
email: [email protected]
3.α. Τμήμα Μελετών και Επιβλέψεων Τεχνικών Έργων

Γεωργία Σαντάρμη
τηλ.: 2741050302
email: [email protected]

Άννα Κοκκίνου
τηλ.2741050302
φαξ: 2741053880, 2741500801
email: [email protected]

3.β. Τμήμα Εκτέλεσης και Συντηρήσεων Έργων

Προϊστ. Τμήματος

Δημήτριος Ανυφαντής
τηλ: 2741050040
φαξ: 2741053880, 2741500801
email: [email protected]
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

Χαράλαμπος Τανισχίδης

Υπεύθυνη Γραφείου:
Νικολέτα Μελίκογλου
τηλ.: 2741055274
φαξ: 2741053800 - 2741500801
email: [email protected]

Αρμόδιος Τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Εντεταλμένος Σύμβουλος
Ρόζος Νικόλαος
Τηλ./φαξ:2742034366

Προϊστάμενος Δ/νσης
Δρ.Βαμβάτσικος Παναγιώτης(ΜSc.,PhD)
τηλ: 2741051788 | φαξ: 2741053880
email: [email protected]
4.α. Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
Γραφείο Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας:
Βασιλική Κυριάκη
τηλ.: 2741051788
email: [email protected]
Γεωργία Αθανασούλια
τηλ.: 2741050301, email: [email protected]

4.β.Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
β1.Γραφείο Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
Τηλ./φαξ:2742034366
email: [email protected]
β2.Γραφείο Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων
Ευαγγελία Νομικού | τηλ. 2742360312
email: [email protected]
Αθανασία Ρεκούμη | τηλ. 2742360313
email: [email protected]
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Μαρία Καλλίρη
Γραφείο Αντ/ρχου
τηλ: 2741360526 | φαξ:2741052303

Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Γεώργιος Τριαντάφυλλος
τηλ.: 27420360300
email:[email protected]

Θεοδώρα Μαζουροπούλου
τηλ: 2742360314
email:[email protected]

Αδαμαντία Βουρλιωτάκη
τηλ.: 2742035384
φαξ: 2742034000
Ανταποκριτές ΟΓΑ

Τ.Κ. Ζευγολατιού, Σουληναρίου, Χαλκείου, Μπολατίου, Ευαγγελίστριας, Βοχαϊκου
Παναγιώτα Μπακώλη
τηλ.2741360507 (κάθε Δευτέρα)

Κατερίνα Μασούρη
τηλ.2741360522 (κάθε Τρίτη)

Καλλιόπη Μαντζίκα
τηλ. 2741360532 (κάθε Τέταρτη)

Παναγιώτης Βαλασσόπουλος, τηλ.: 2741360518 (κάθε Πέμπτη)

Σωτήριος Μπούλιας
τηλ.: 2741360515 (κάθε Παρασκευή)

T.K Βραχατίου
Αργυρώ Σαρρή
τηλ.2741050301 (καθημερινά)
Χρήσιμα Τηλέφωνα