Κείμενο επιλογής χρήστη πέντε λέξεις
7.50€
8.00€
10.50€